SZKOLENIA

Człowiek – najlepsza inwestycja

Z przyjemnością informujemy, że Drukarnia DAKO rozpoczęła realizację projektu pt. “Rozwój potencjału i kompetencji pracowników Drukarni DAKO Kozioł i Wspólnicy Sp. J.” – Umowa o dofinansowanie nr 634/POKL.08.01.01-06-445/12-00 z dn. 04.03.2013 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Wartość projektu: 1 360 331,84 PLN
Wartość dofinansowania: 952 232,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.03.2013 – 31.03.2015.

Celem projektu jest wzrost kluczowych kompetencji pracowników Drukarni DAKO Kozioł i Wspólnicy Sp. J. pozwalających na wzmocnienie pozycji rynkowej firmy. Projekt obejmie 146 pracowników, wykonujących pracę w ramach struktur organizacyjnych firmy na terenie woj. lubelskiego, w tym 77 kobiet i 69 mężczyzn, 42 osoby w wieku powyżej 50 roku życia, 19 osób niepełnosprawnych, 18 osób z wykształceniem podstawowym.

Szkolenia, którymi zostaną objęci pracownicy Drukarni DAKO:
1. szkolenie z zakresu nowoczesnych procesów i technik sprzedaży,
2. szkolenie z zakresu profesjonalnej obsługi klienta,
3. szkolenie z zakresu optymalizacji pracy zespołu handlowego,
4. szkolenie z zakresu obsługi programu PŁATNIK na poziomie zaawansowanym,
5. szkolenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
6. szkolenie z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
7. szkolenie z zakresu rachunkowości podatkowej,
8. szkolenie z zakresu obsługi profesjonalnych programów graficznych,
9. szkolenie z zakresu logistyki i transportu,
10. szkolenie z zakresu obsługi wózków widłowych,
11. szkolenie z zakresu obsługi programu Microsoft Excel,
12. szkolenie z zakresu języka angielskiego,
13. szkolenie „Lider zespołu produkcyjnego”,
14. szkolenie i doradztwo z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia dla pracowników 50+,
15. szkolenie z zakresu komunikacji w zespole,
16. szkolenie z zakresu ochrony środowiska,
17. szkolenie z zakresu kontroli jakości.

Więcej informacji o programie na stronach internetowych:
www.efs.gov.pl
www.efs.lubelskie.pl


„Rozwój potencjału i kompetencji pracowników Drukarni DAKO Kozioł i Wspólnicy Sp. J.”
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013


  • Aktualności
  • Zapytania ofertowe
  • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  • Dokumenty dla uczestników szkoleń
  • Harmonogram szkoleń