Drukarnia DAKO Raport CSR 2023

Zapraszamy do zapoznania się z naszym raportem CSR za rok 2023, dotyczącym odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. W dokumencie zaprezentowaliśmy kluczowe informacje na temat programów skierowanych do pracowników oraz działań podjętych w celu zminimalizowania wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.