GDPR

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Drukarnia DAKO Kozioł i wspólnicy Sp. j., 21-100 Lubartów, ul. Nowodworska 1 en
Przetwarzanie danych osobowych klientów i osób reprezentujących klientów

1. Administratorem danych osobowych jest Drukarnia DAKO Kozioł i wspólnicy sp. jawna, ul. Nowodworska 1 21-100 Lubartów, Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000004606, NIP 714-000-21-90 („Dako”).

2. Dane osobowe są przetwarzane dla celów:
a. realizacji umowy, jaka łączy Dako z klientem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. wykonywania bieżącej współpracy pomiędzy Dako a klientem (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
c. realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Dako, tj. nawiązywania kontaktów z klientem lub osobami reprezentującymi klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy z Dako.

4. Odbiorcami danych osobowych, czyli podmiotami, którym Administrator może ujawniać dane osobowe mogą być:
a. firmy księgowe lub audytorskie, które prowadzą rozliczenia księgowe lub świadczą usługi audytorskie na rzecz Dako,
b. firmy transportowe lub kurierskie,
c. banki,
d. kancelarie prawne świadczące obsługę prawną Dako,
e. firmy informatyczne i firmy zapewniające wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Dako.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, Kodeksu cywilnego (okres przedawnienia roszczeń) lub ustawy o rachunkowości.

6. Dako informuje o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne. Dako informuje również o prawie do przenoszenia danych przetwarzanych w zautomatyzowanych systemach przetwarzania oraz do sprzeciwu odnośnie przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

7. Dako informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego kontrolującego sposób przetwarzania danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych kierowców i osób odbierających towar z siedziby lub magazynów Dako

1. Administratorem danych osobowych jest Drukarnia DAKO Kozioł i wspólnicy sp. jawna, ul. Nowodworska 1 21-100 Lubartów, Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000004606, NIP 714-000-21-90 („Dako”).
2. Dane osobowe są przetwarzane dla celów:
a. realizacji umowy, jaka łączy Dako z klientem, której postanowienia wskazują osobę uprawnioną do odbioru towaru (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b. wykonywania bieżącej współpracy pomiędzy Dako a klientem oraz osobą uprawnioną do odbioru towaru (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c. realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Dako, tj. zapewnienie bezpieczeństwa odbioru towarów, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie siedziby Dako oraz magazynów Dako, przy czym dane osobowe mogą być rejestrowane przez system monitoringu wizyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do odbioru towarów od Dako.
4. Odbiorcami danych osobowych, czyli podmiotami, którym Administrator może ujawniać dane osobowe mogą być:
a. firmy księgowe lub audytorskie, które prowadzą rozliczenia księgowe lub świadczą usługi audytorskie na rzecz Dako,
b. kancelarie prawne świadczące obsługę prawną Dako,
c. firmy informatyczne i firmy zapewniające wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Dako.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, Kodeksu cywilnego (okres przedawnienia roszczeń) lub ustawy o rachunkowości.
6. Dako informuje o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne. Dako informuje również o prawie do przenoszenia danych przetwarzanych w zautomatyzowanych systemach przetwarzania oraz do sprzeciwu odnośnie przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
7. Dako informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego kontrolującego sposób przetwarzania danych osobowych